Productie 2020


De eerste stappen zijn al gezet richting productie 2020 !
De voorstellingen zullen doorgaan op 31/1, 1-2-7-8/2.
Onze regisseur wordt Kenneth Kerkhofs en we hebben zelfs al een stuk op het oog : ‘Gewoon te gek’ van Ton Davids.
We raken hiermee het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, dit betekent alweer een nieuwe uitdaging.
We verklappen binnenkort meer maar zeggen nu al dat het in ieder geval uitdagend toneel met moderne thema’s en een gezond portie humor wordt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd !!!

Erfgoeddag 28 april 2019

‘HOE MAAKT U HET?’ is het thema van de Erfgoeddag.
Kempense ambachtslieden tonen hun technieken in en rond het Hofke.
De plannen om hier met Tintel iets op te voeren, gaan niet door wegens
te weinig kandidaten en te drukke agenda’s. Volgende keer beter !

Helemaal afwezig zijn we nochtans niet: u kan wel onze decorbouwer aan werk zien,
maar dan in een andere hoedanigheid, namelijk die van boekbinder.

Zondag 28 april van 10-17u in het Hofke van Chantraine.

Bye-bye mevr Fromavachecreme


Eindelijk konden we het bijna uitspreken en … het is alweer gedaan !
Het was een fijne periode waar we met de glimlach op het gezicht op kunnen terugkijken en ‘t was best een uitdaging, maar we zijn tevreden en fier dat we ze zijn aangegaan.
Een welgemeende dankjewel aan acteurs, regisseur, decor- en attributen-ploeg, toog, kassa en her en der helpers, sponsors en natuurlijk ons publiek !!!

Turnhout tinteled by night

Tussen de repetities en voorbereidingen van de opvoeringen van de Fromavachecrèmes moest Tintel-Toneel ook nog eens tijd vrij maken om op 19 januari mee te werken aan Turnhout by Night. Tijdens de jaarlijkse winterwandeling worden verschillende musea opengesteld voor het publiek en worden er hier en daar korte toneelstukjes opgevoerd en vorm gegeven aan belangrijke historische personages.  En wie zou dat beter kunnen dan Tintel-Toneel?

Er zijn al wel vaker pogingen gedaan door kunstenaars om gestalte te geven aan de drie belangrijkste edele dames in de geschiedenis van Turnhout. Zo heeft Achilles Cools een beeld gemaakt dat de drie dames voorstelt. Ze begroeten de voorbijgangers op de hoek van de Begijnenstraat en de Paterstraat.

U herkent hierboven natuurlijk in het midden Maria van Brabant (1325-1399). Zij kreeg het Land van Turnhout en omliggende dorpen.

Aan de rechterkant Maria van Hongarije (1505-1558): regeerde over de streek tussen 1545 en 1558.

En links Amalia van Solms (1602-1675): aan de macht van 1639.

Om de deelnemers van de winterwandeling dit jaar op een meer geanimeerde wijze toe te lachen en de weg te wijzen, konden de organisatoren dit jaar rekenen op de medewerking van Tintel-Toneel.

Hoe sterk de gelijkenis van onze levende Tintel-edelen met de historische figuren is, kan een punt van discussie zijn. Er bestaan vanzelfsprekend geen betrouwbare afbeeldingen. Wel heeft men de klederdracht waarheidsgetrouw kunnen namaken.

 

Tintel heeft een eigen artistieke stek.

Samen met het theater gezelschap Apollo 13 van onze regisseur Annelore beschikken we sinds enkele weken over een woning gelegen in de Parkwijk in Turnhout. De sociale huisvestingsdienst De Ark, die eigenaar is van de meeste woningen in de wijk geeft verenigingen de kans om een niet-verhuurde woning te gebruiken als clublokaal, expo-ruimte, vergaderlokaal,…
Zo’n kans konden we niet lagen liggen en zo komt het dat we sinds de zomer een eigen repetitieruimte hebben. Dat is veel handiger dan telkens een ruimte te moeten huren en veel leuker want je kan onmiddellijk beginnen werken met decorelementen.
Maar naast repetitie en decorruimte kan het ook gebruikt worden voor bv huiskamertoneel of een poëzieavond,.. You name it
Wat zeg je? Het adres? Natuurlijk, noteer maar ergens. Haagbeemdenplantsoen,18

Dank aan de medewerkers

 


De laatste voorstelling van “Denk aan Mij”.  Een laatste groet aan het publiek, gordijnen dicht en tijd om te verademen.  Het zit er weer even op.  Jammer eigenlijk.  Het was druk soms, er was stress, want er kwam al bij al toch nogal wat bij kijken!  De kostuums, de logistieke steun, het studiemateriaal, de regie, het decor, dat was er allemaal niet vanzelf gekomen.  Maar al bij al was het vooral toch heel plezant!
Voordat er aan het volgende stuk gedacht kon worden, moesten al die medewerkers toch eens een keer serieus bedankt worden voor hun inzet en hun hulp!
En zo geschiede: op vrijdagavond 20 april 2018 was er een bijeenkomst voor alle medewerkers in de Heischuur te Oud-Turnhout.  Hier werd ten volle bewezen dat de actrices van Tintel-Toneel ook geschoold waren in de kunst van het recepties houden.

De standaardhouding van de aanwezigen was hier: rechterhand hield glas met drank vast, linkerhand aangebeten hapje, mond kauwend of pratend, en de gemoederen waren merkbaar aimabel.
Nieuwe vriendschapsbanden werden gesmeed, hier en daar misschien wel een snood plan of twee, wie weet, maar iedereen kijkt nu, zeker weten, zeer voldaan terug op het voorbije theaterseizoen.

Denk nog eens aan ons.

Vele maanden van voorbereidend werk en bijbehorende stress is er aan voorafgegaan, vele repetities, en vooral veel plezier.  Veel hulp van familie, van vrienden en van vrienden van vrienden is eraan te pas gekomen.  Veel tijd ook, die niet altijd makkelijk te vinden was.
En nu de laatste voorstelling gegeven is, is het jammer dat het al voorbij is.  Als jullie er evenveel van genoten hebben als wijzelf, zullen we jullie zeker weerzien op onze volgende voorstelling.  Om op de hoogte te blijven, kijk regelmatig op deze site of volg ons op facebook.

generale repetitie

generale repetitie

 

panne

de decorbouwer lost een logistiek probleem op

natafelen

nabespreking met (enkele van) de helpers

Kaasfeesten Corsendonk

Het was achttien jaar geleden dat er nog eens kaasfeesten in de priorij van Corsendonk waren.  En uitgerekend op de dagen van de feesten ontstond er een scheur in het ruimte-tijdcontinuüm waardoor de priorij van Corsendonk tijdens het feestgedruis opeens overspoeld werd met historische figuren die een paar honderd jaar geleden aldaar verbleven.  Zo was er een pestlijder, monniken die geschriften kopieerden, boerinnen, edelvrouwen en zelfs Maria van Brabant, de stichteres van de priorij, in hoogsteigen persoon.  En het gekste is dat die historische figuren stuk voor stuk op Tintel-acteurs leken.

Reünie 2012

Op 20 februari 2012 hielden we een reünie, waarvan de foto’s hieronder ongetwijfeld de juiste sfeer weergeven.