Denk nog eens aan ons.

Vele maanden van voorbereidend werk en bijbehorende stress is er aan voorafgegaan, vele repetities, en vooral veel plezier.  Veel hulp van familie, van vrienden en van vrienden van vrienden is eraan te pas gekomen.  Veel tijd ook, die niet altijd makkelijk te vinden was.
En nu de laatste voorstelling gegeven is, is het jammer dat het al voorbij is.  Als jullie er evenveel van genoten hebben als wijzelf, zullen we jullie zeker weerzien op onze volgende voorstelling.  Om op de hoogte te blijven, kijk regelmatig op deze site of volg ons op facebook.

generale repetitie

generale repetitie

 

panne

de decorbouwer lost een logistiek probleem op

natafelen

nabespreking met (enkele van) de helpers

Kaasfeesten Corsendonk

Het was achttien jaar geleden dat er nog eens kaasfeesten in de priorij van Corsendonk waren.  En uitgerekend op de dagen van de feesten ontstond er een scheur in het ruimte-tijdcontinuüm waardoor de priorij van Corsendonk tijdens het feestgedruis opeens overspoeld werd met historische figuren die een paar honderd jaar geleden aldaar verbleven.  Zo was er een pestlijder, monniken die geschriften kopieerden, boerinnen, edelvrouwen en zelfs Maria van Brabant, de stichteres van de priorij, in hoogsteigen persoon.  En het gekste is dat die historische figuren stuk voor stuk op Tintel-acteurs leken.

Reünie 2012

Op 20 februari 2012 hielden we een reünie, waarvan de foto’s hieronder ongetwijfeld de juiste sfeer weergeven.