Tintel heeft een eigen artistieke stek.

Samen met het theater gezelschap Apollo 13 van onze regisseur Annelore beschikken we sinds enkele weken over een woning gelegen in de Parkwijk in Turnhout. De sociale huisvestingsdienst De Ark, die eigenaar is van de meeste woningen in de wijk geeft verenigingen de kans om een niet-verhuurde woning te gebruiken als clublokaal, expo-ruimte, vergaderlokaal,…
Zo’n kans konden we niet lagen liggen en zo komt het dat we sinds de zomer een eigen repetitieruimte hebben. Dat is veel handiger dan telkens een ruimte te moeten huren en veel leuker want je kan onmiddellijk beginnen werken met decorelementen.
Maar naast repetitie en decorruimte kan het ook gebruikt worden voor bv huiskamertoneel of een poëzieavond,.. You name it
Wat zeg je? Het adres? Natuurlijk, noteer maar ergens. Haagbeemdenplantsoen,18

Dank aan de medewerkers

 


De laatste voorstelling van “Denk aan Mij”.  Een laatste groet aan het publiek, gordijnen dicht en tijd om te verademen.  Het zit er weer even op.  Jammer eigenlijk.  Het was druk soms, er was stress, want er kwam al bij al toch nogal wat bij kijken!  De kostuums, de logistieke steun, het studiemateriaal, de regie, het decor, dat was er allemaal niet vanzelf gekomen.  Maar al bij al was het vooral toch heel plezant!
Voordat er aan het volgende stuk gedacht kon worden, moesten al die medewerkers toch eens een keer serieus bedankt worden voor hun inzet en hun hulp!
En zo geschiede: op vrijdagavond 20 april 2018 was er een bijeenkomst voor alle medewerkers in de Heischuur te Oud-Turnhout.  Hier werd ten volle bewezen dat de actrices van Tintel-Toneel ook geschoold waren in de kunst van het recepties houden.

De standaardhouding van de aanwezigen was hier: rechterhand hield glas met drank vast, linkerhand aangebeten hapje, mond kauwend of pratend, en de gemoederen waren merkbaar aimabel.
Nieuwe vriendschapsbanden werden gesmeed, hier en daar misschien wel een snood plan of twee, wie weet, maar iedereen kijkt nu, zeker weten, zeer voldaan terug op het voorbije theaterseizoen.

Denk nog eens aan ons.

Vele maanden van voorbereidend werk en bijbehorende stress is er aan voorafgegaan, vele repetities, en vooral veel plezier.  Veel hulp van familie, van vrienden en van vrienden van vrienden is eraan te pas gekomen.  Veel tijd ook, die niet altijd makkelijk te vinden was.
En nu de laatste voorstelling gegeven is, is het jammer dat het al voorbij is.  Als jullie er evenveel van genoten hebben als wijzelf, zullen we jullie zeker weerzien op onze volgende voorstelling.  Om op de hoogte te blijven, kijk regelmatig op deze site of volg ons op facebook.

generale repetitie

generale repetitie

 

panne

de decorbouwer lost een logistiek probleem op

natafelen

nabespreking met (enkele van) de helpers

Kaasfeesten Corsendonk

Het was achttien jaar geleden dat er nog eens kaasfeesten in de priorij van Corsendonk waren.  En uitgerekend op de dagen van de feesten ontstond er een scheur in het ruimte-tijdcontinuüm waardoor de priorij van Corsendonk tijdens het feestgedruis opeens overspoeld werd met historische figuren die een paar honderd jaar geleden aldaar verbleven.  Zo was er een pestlijder, monniken die geschriften kopieerden, boerinnen, edelvrouwen en zelfs Maria van Brabant, de stichteres van de priorij, in hoogsteigen persoon.  En het gekste is dat die historische figuren stuk voor stuk op Tintel-acteurs leken.

Reünie 2012

Op 20 februari 2012 hielden we een reünie, waarvan de foto’s hieronder ongetwijfeld de juiste sfeer weergeven.